dissabte, 19 de juliol de 2014

Ara és l'hora!

                        
                                            La por és l’aluminosi de l’ànima:
                                  corca la voluntat, 
                                  estabula la gent,
                                  converteix les persones en titelles. 
                                  La por és la força dels tirans. 
                                  La llibertat és patrimoni dels valents.

                                            
                                               Joan Calsapeu